Săptămâna poveștilor 4-10 aprilie 2011

Scopul proiectului

Proiectul este realizat cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii, se desfășoară îndomeniul educațional- socio- cultural și își propune să creeze situații de învățare, socializare,integrare, dezvoltare a creativității și a intelectului prin intermediul poveștilor, în rândulcopiilor cu vârste între 4 și 8 ani, implicându-i pe aceștia în activități diverse, cu scopulevitării sedentarismului și a petrecerii timpului în fața calculatorului sau a televizorului. Deasemenea, se dorește ca prin acest proiect să se realizeze o legătură între instituțiile implicateși părinți, determinându-i pe aceștia să considere și alte opțiuni de petrecere a timpului liber alcopiilor, îndrumându-le pașii spre universul cunoașterii, al cărții, al artelor și al istoriei,favorizând astfel dezvoltarea celor mici și formarea dorinței de cunoaștere și explorare.

 

Obiectivele proiectului

1. Familiarizarea copiilor cu universul povestilor.

2. Dezvoltarea imaginaţiei si abilităţilor de comunicare în rândul copiilor.

3. Crearea situațiilor de socializare și integrare în rândul altor copii, cu posibilități, pasiuni șipercepții diferite.

4. Apropierea copiilor de carte, artă și dezvoltarea simțului pentru frumos.

5. Dezvoltarea creativității prin implicarea în activitățile propuse.

6. Crearea unor situații de învățare și de transmitere a valorilor morale prin intermediulpoveștilor.

7. Oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber, evitând astfel sedentarismul șiexcesul de a petrece timpul în fața televizorului sau a calculatorului.

8. Implicarea copiilor din centrele de plasament sau case de tip familial în activități ce au rolulde a favoriza procesul de socializare, de a crea legături cu societatea, de a evita marginalizareași de a valoriza și valorifica potențialul intelectual și emoțional al acestora.

 

Descrierea proiectului

Orice tânăr, adult sau vârstânic se bucură de universul povestilor, deoarece acestea îi aducaminte de o perioada minunată, fără griji, cea a copilăriei.Proiectul de faţă îsi propune să reînvie lumea povestilor, aducând laolaltă pe cei care doresc(părinţi, vâstnici, persoane din alte ONG-uri, etc.) să redescopere universul copilăriei, si să-șisatisfacă nevoia de lectură a unor copii cu vârsta cuprinsă între 4 si 8 ani.Povestile corespund anumitor adevăruri sau temeri, ori vizează să răspundă la întrebări care seregăsesc în orice fiinţă umană si nu-i sochează pe copii, chiar dacă au o parte de supranatural.Acestea abordează conflicte interne pe care copiii vor fi nevoiţi să le rezolve în viitor:suferinţă, bătrâneţe, moarte, dragoste, gelozie, ură, iubire, etc. si se sfârsesc mereu într-un mod fericit, iar copilul va înţelege că atunci când va avea de traversat anumite încercări, vareusi să ajungă cu bine la capăt. În povesti, personajele reusesc pentru că sunt întotdeaunaabile si generoase, niciodată puternice si bogate, imprimând astfel în constiinţa copiilor valorisi principii morale puternice, atât de necesare în viaţă.Implicarea instituțiilor ce au ca domeniu de interes cultura și educația are drept scopdezvoltarea activităților creative, crearea unui mediu propice de învățare, care favorizeazăformarea mai multor deprinderi, dezvoltarea mai multor abilități și atitudini în rândul celormici, și totodată, permite implicarea părinților în activitățile realizate în cadrul proiectului,creând și întărind relația dintre familie, instituția de educație și instituțiile implicate în proiect.Dorim ca această experienţă să fie un mediator între carte si copil, determinându-l pe acesta săo iubească toată viaţa.Proiectul își propune să implice și persoanele vârstnice, să se simtă valorizate prin oferireaoportunității de a le prezenta poveștile celor mici și de a realiza activități cu aceștia.

 

Impactul proiectului asupra comunității din Brașov

Proiectul de față vine în întâmpinarea nevoii de cunoaștere, socializare și joc a copiilor cuvârste cuprinse între 4 și 8 ani, având la bază poveștile, o modalitate de manifestare șidezvoltare a personalității preșcolarilor și școlarilor mici.Se are în vedere atât dezvoltarea pe mai multe planuri a copiilor implicați, cât și crearea uneipunți între generații, alături de valorificarea dorinței de implicare a instituțiilor educaționale,sociale și culturale din județul Brașov în dezvoltarea generațiilor viitoare.Printre beneficiile pe termen lung ale proiectului asupra comunității se numără:- dezvoltarea interesului pentru teatru și cultură în general în rândul copiilor și adulțilordin județul Brașov, care ajută la formarea simțului pentru frumos, pentru a face noupas spre civilizare.- trezirea interesului pentru profesia de actor în rândul copiilor din județul Brașov- dezvoltarea simțului umorului și a stării de bine- persoanele implicate în proiect devinmai vesele, mai relaxate, detașate de problemele cotidiene- dezvoltarea spiritului de echipă și a toleranței în rândul populației brașovene-interesulpentru nevoile celuilat dezvoltă abilitatea de a conlucra cu acesta, abilitate oricândnecesară, deoarece este o formă a existenței umane. De-a lungul întregii vieți ar trebuisă ne sprijinim unii pe alții pentru îmbunătățirea calității vieții tuturor- crearea de legături între instituțiile educaționale, sociale și culturale din județulBrașov.Noutatea acestui proiect constă în implicarea tuturor categoriilor de vârsta ci și realizarea unor activități practice- zilele nu au în vedere doar simpla lectură a poveștilor.

 

Parteneri implicați în proiect

Asociația Educatoarelor din România

Bibliteca Județeană „George Barițiu” Brașov

Secția pentru Copii și Tineret

Casa Baiulescu

Ceainăria ceai et caetera

Editura Pastel

Facultatea de Psihologie și Științele Educației- Universitatea „Transilvania” Brașov

Fundația House of Angels

Iubescbrasovul.ro

Libraria Cărturești

Libraria Okian

Muzeul Casa Mureșenilor

Rețeaua de Sprijin Comunitar

Teatrul de păpuși Arlechino

Teatrul Strada

Wallsticker.ro

 


Mar 29, 2011 | Category: Blog | Comments: 3

 

3 Responses to “Săptămâna poveștilor 4-10 aprilie 2011”


Leave a Reply

bottom