Despre noi

Misiune

Misiunea Asociaţiei Edu For All este să investească în potenţialul uman şi să îl valorifice la maxim prin dezvoltarea de programe educaţionale adresate tuturor categoriilor de vârstă, participând astfel la calitatea vieţii individului şi dezvoltarea comunităţii în care acesta trăieşte.

 

Viziune

În viziunea Asociaţiei Edu For All fiecare om  este responsabil pentru ceea ce se întâmplă în comunitatea din care face parte şi are puterea de a schimba lucrurile în mai bine.

 

Valori

Profesionalism, Optimism, Lucru in echipa, Respect, Empatie, Autodezvoltare, Pasiune, Creativitate, Responsabilitate, Initiativa/ activism

 

Scop

Scopul constă în acordarea de sprijin educaţional, psiho-social, material şi financiar copiilor, tinerilor, adulților și vârstnicilor, în special celor care provin din medii dezavantajate, precum şi familiilor acestora în vederea creerii unui cadru optim pentru maximizarea și/sau valorificarea potenţialului intelectual, afectiv -social şi/sau artistic al acestora, ca o premisă a dezvoltării personale și profesionale și îmbunătățirea calității vieții.

 

Statut

 

Act constitutiv

 

Echipa Edu For Allbottom